Angela Kostadinova Ivanova
Partner
INI-NOVATION GMBH